Individuele Inkomenstoeslag

Hebt u al meer dan zesendertig maanden (drie jaar) een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Individuele Inkomenstoeslag.

De langdurigheidtoeslag bedraagt in 2017:

Gehuwden € 548,-
Alleenstaande ouders € 492,-
Alleenwonend € 394,-

 

Wanneer hebt u recht op de langdurigheidtoeslag?
- U krijgt nog geen AOW.
- U heeft voldoende moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren.
- Uw vermogen is op bijstandsniveau. Dit is € 5.940 (voor alleenstaanden) of € 11.880 (voor alleenstaande ouders en gehuwden). Heeft u een eigen huis, dan mag er niet meer dan € 50.100 eigen vermogen in het huis zitten (tarieven 2017).
- U bent 21 jaar of ouder.
- U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een andere uitkering op bijstandsniveau.
- Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.
- Voor het online aanvragen van individuele inkomenstoeslag heeft u DigiD nodig.U komt niet in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag als u in de afgelopen 3 jaar:

- Een opleiding of studie heeft gevolgd, waarbij u recht had op een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of studiefinanciering.
- In de gevangenis heeft gezeten.
- Langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest.
- Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u verplichtingen niet bent nagekomen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan (sollicitatieplicht en re-integratieplicht).

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Voor het aanvragen van deze toeslag, neemt u ook ALLE jaaropgaves, (ook van uw werkgever(s)) en van de uitkeringsinstantie mee.

U kunt ook zelf een aanvraagformulier invullen.