Tegemoetkoming in de kosten van vrijetijdsbesteding

De maximale vergoeding per jaar is € 100,00 voor de Aanvrager plus € 50,00 voor ieder overig gezinslid (inwonende echtgenoot/partner en eigen kinderen of stiefkinderen jonger dan 18 jaar).

Aanvraagformulier Declaratieregeling I

Welke kosten komen in aanmerking:

1. contributie(s) van amateurverenigingen op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie binnen Maastricht (geen sportscholen). De vereniging dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel;

2. lidmaatschapskosten van bejaarden- en gehandicaptenorganisaties;

3. seizoens-/jaarabonnement of meer-badenkaart op Uw naam bij de zwembaden Dousberg/Heer/Jekerdal.
- zwemlessen of schoolzwemmen (mits aan U in rekening gebracht).

4. cursusgeld voor Kumulus (geen basiseducatie);

5. 50% van de kosten van een entreebewijs van het Theater aan het Vrijthof. Het te overleggen entreebewijs dient op uw naam te zijn gesteld;

6. kosten van het lidmaatschap van Filmhuis Lumière (géén losse kaartjes; wel specificatie bijvoegen);

7. kosten van het lidmaatschap van de Stadsbibliotheek;

8. de abonnementskosten van een krant tot een bedrag van € 60,00 per jaar;

9. de kosten van het abonnement van de (mobiele) telefoon tot een bedrag van € 100,00 per jaar (geen prepay-kaarten);

10. de kosten van een vaste internetaansluiting (niet mobiel) tot een bedrag van € 100,00 per jaar;

11. de kosten van een televisie en/of radioabonnement waarmee de lokale omroepen kunnen worden ontvangen (TV-basis abonnement). Vergoed wordt een bedrag van € 15,00.

U krijgt alleen de kosten vergoed die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij een aanvraag voor de kostensoorten 8, 9, 10 of wordt bij de eerste aanvraag, indien u één betaalbewijs overlegt, het maximale bedrag uitbetaald dat in de kostensoort wordt genoemd. Middels een steekproef wordt gecontroleerd of de gemaakte kosten lager zijn dan de vergoeding die u heeft ontvangen.