Copyright

Het design van de website en het logo van de Cliëntenraad Participatiewet Maastricht Heuvelland (www.cpmh.nl) is gemaakt door onze websitebeheerder Danny Peters* (Maastricht Hosting). De tekstuele inhoud van de website komt uit diverse bronnen en is geschreven door diverse personen. De (tekstuele) inhoud van onze website, het logo van de Cliëntenraad Participatiewet Maastricht Heuvelland alsook het design van de website zijn en blijven eigendom van de Cliëntenraad Participatiewet Maastricht Heuvelland. Alle andere zaken op onze website zijn en blijven eigendom van de respectievelijke eigenaren. Niets op onze website mag worden verveelvuldigd of verspreid zonder vooraf SCHRIFTELIJKE toestemming van de websitebeheerder of het bestuur van de Cliëntenraad Participatiewet Maastricht Heuvelland. Het schenden van onze copyright is strafbaar conform de Nederlandse auteurswet.

Onze website maakt geen gebruik van cookies en hoeft daarom ook geen expliciete toestemming hiervoor te vragen.

Privacy Statement
Alle door ons ontvangen gegevens zullen met grote zorg en stricte privacy behandeld worden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Opgegeven e-mailadressen worden enkel gebruikt om de aan ons gezonden berichten te beantwoorden. E-mailadressen en andere gegevens worden niet opgeslagen in een database noch op commerciële wijze gebruikt.

*Contact opnemen met de websitebeheerder:
U kunt contact opnemen over de website, technische vragen en adverteren:
https://maastrichthosting.com/contact.php
Voor alle andere zaken kunt u met de Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zelf contact opnemen - zie contact pagina.