Bijzondere Bijstand

Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie. Soms kunt u die kosten niet of niet helemaal zelf betalen. Omdat u een uitkering of een minimum inkomen heeft en het om zeer hoge bedragen gaat. Misschien komt u dan in aanmerking voor een vergoeding op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Deze vergoeding heet bijzondere bijstand.

Voor wie is bijzondere bijstand bedoeld?
De bijzondere bijstand is vooral bedoeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Dat kunnen huishoudens met een bijstandsuitkering zijn, maar ook huishoudens met een minimum werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, of ouderen met alleen een AOW-uitkering. De bijzondere bijstand is ook bedoeld voor ouderen met een AOW-uitkering plus een klein pensioen en voor huishoudens, die van het minimumloon moeten leven.

Een hoger inkomen?
Is het inkomen van uw huishouden hoger dan de bijstandsnorm, dan kan de bijzondere bijstand ook voor u interessant zijn. De bijzondere bijstand wordt namelijk naar draagkracht berekend. Van het inkomen boven de bijstandsnorm wordt een deel op de bijzondere bijstand in mindering gebracht. U krijgt dan een lager bedrag uitgekeerd.

Wilt u het aanvraagformulier invullen, klik dan hier.